Hydrofobizacja

Nazwa Produktu Opis

Impregnat K6

Rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych.IMPREGNAT K6 może być użyty na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych, takich jak kamień naturalny i sztuczny, cegła, klinkier, beton, tynki i mineralne powłoki malarskie.

Impregnat K10

Rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych IMPREGNAT K10 może być użyty na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych, takich jak kamień naturalny i sztuczny, cegła, klinkier, beton, tynki i mineralne powłoki malarskie.

Impregnat PW

Rozpuszczalnikowy impregnat do hydrofobizacji i odświeżania koloru do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych.IMPREGNAT PW to głęboko penetrujący środek ochronny zawierający krzemiany i żywice akrylowe.IMPREGNAT PW sprawdza się na zniszczonych elewacjach ceglanych odświeżając i ujednolicając jej fakturę.

Impregnat WK

Wodny koncentrat mikroemulsji silikonowej do impregnacji hydrofobowej podłoży mineralnych.IMPREGNAT WK to rozcieńczalny wodą koncentrat, przeznaczony do hydrofobizacji podłoży mineralnych.IMPREGNAT WK może być użyty na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych, jak piaskowiec, kamień naturalny i sztuczny, cegła, klinkier, beton, tynki i mineralne powłoki malarskie.