Renowacja

Nazwa Produktu Opis

Farba Piaskowa

Preparat do powierzchniowego tworzenia imitacji piaskowca.Farba Piaskowa jest preparatem o gęstej konsystencji, tworzącym powłokę o fakturze piaskowca na powierzchni takich materiałów, jak tynk, beton, gips, poliuretan itp.

Preparat Konserwatorski

Preparat do stosowania jako płyn zarobowy oraz do innych zadań w praktyce konserwatorskiej.PREPARAT KONSERWATORSKI jest modyfikowaną dyspersją żywic akrylowych. Dodawany do zapraw mineralnych, zwiększa ich wytrzymałość i przyczepność oraz ułatwia formowanie.PREPARAT KONSERWATORSKI stosowany jest również jako podkład zwiększający przyczepność zapraw i farb do podłoży.

Zaprawa konserwatorska do cegły

Zaprawa mineralna do uzupełniania ubytków w cegle.Zaprawa do cegły jest zaprawą mineralną o fakturze zbliżonej do cegły, zarabianą preparatem konserwatorskim niezbędnym do jej polimeryzacji. Zaprawa do cegły zawiera starannie dobrane frakcje kruszyw mineralnych

Zaprawa konserwatorska do piaskowca

Zaprawa mineralna do uzupełniania ubytków w piaskowcu.Zaprawa do piaskowca jest zaprawą mineralną o fakturze zbliżonej do piaskowca, zarabianą preparatem konserwatorskim niezbędnym do jej polimeryzacji. Zaprawa do piaskowca jest stosowana do rekonstrukcji wątków kamiennych na elewacjach. Służy do uzupełniania ubytków o każdych wymiarach na narożnikach elewacji, do wypełniania gniazd powstałych po usunięciu starych napraw, a także po wykutych hakach, bolcach itp.